top of page

Trappstäd

  • 1 timma
  • Varierande priser
  • Hos kunden

Beskrivning av tjänsten

Vill ni ha ett rent och trevligt trapphus? Vi garanterar en bra tjänst! Vi lämnar garanti (om inte arbetet blir utfört till full belåtenhet fixar vi det)


Kontaktuppgifter

+ 0708675762

info@cqsstadservice.com

Vintervägen 7, Nyköping, Sverige


bottom of page